Presentació del Grup de Treball a la Jornada “Escola i Patrimoni Immaterial de la Humanitat” (Tarragona, 31/5/14)

General
El 31 de juliol de 2013, el Rector de la Universitat Rovira i Virgili (en nom de l’Institut de Ciències de l’Educació d’aquesta universitat), l’Alcalde de Tarragona (en nom de la Biennal de Castells) i el President de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya varen signar un conveni de col•laboració per obrir un espai de reflexió i de creació de materials didàctics sobre el fet casteller.
L’espai es va concretar, ja des de bon inici, en la creació d’un Grup de Treball per part de l’Institut de Ciències de l’Educació de la URV inclòs en el Pla de Formació del Professorat del departament d’Ensenyament per al curs 2013-2014.
Un cop convocat el Grup de Treball, s’hi van inscriure 35 professors i professores, la majoria dels quals eren d’educació infantil i primària (només 8 eren de secundària). Són provinents de les comarques del Camp de Tarragona (Tarragonès, Alt i Baix Camp), l’Alt Penedès i el Garraf, el Barcelonès i el Baix Llobregat, i gairebé tots pertanyen a colles castelleres o hi mantenen una relació directa.
El divendres 8 de novembre de 2013 i el dissabte 9 es van realitzar les trobades presencials de constitució del Grup de Treball, la primera a la Facultat de Ciències de l’educació i psicologia de la URV (a Tarragona) i la segona a la seu dels Castellers de Sants (a Barcelona). El Grup de Treball, que va néixer ja com a no presencial, va començar les seves tasques mitjançant una Comunitat específica tancada de Google+, com a eina de comunicació interna i de treball col•laboratiu.
A partir del que es va exposar en les trobades presencials i el que es va debatre en les primeres intervencions a la Comunitat, es van establir diversos equips de treball intern:
– Anàlisi de Recursos (dedicat a recopilar material didàctic existent)
– Valors Infantil i Primària + Valors Secundària (dedicat a formular projectes per a treballar els valors castellers a l’aula)
– Activitat Física i Salut (dedicat a formular propostes didàctiques)
– Comunicació audiovisual (dedicat a formular propostes didàctiques)
– Literatura i Socials (dedicat a formular propostes didàctiques)
– Anglès (dedicat a produir un vocabulari casteller català-anglès)
– Música (dedicat a formular propostes didàctiques)
El treball no presencial requereix d’unes habilitats concretes i d’una habitud que no sempre són fàcils de desenvolupar. Això i la diferència de concreció en les mateixes propostes han dut com a conseqüència que no tots els equips hagin seguit la mateixa línia de treball ni hagin arribat –si més no fins ara- a un idèntic nivell de producció de material, especialment pel que fa a la quantitat.
Així, els equips més reduïts pel que fa al professorat inscrit i amb unes tasques assumides més concretes han produït un material més definit i sòlid. Sigui com sigui, en aquesta Jornada “Escola i Patrimoni Immaterial de la Humanitat, estem ja en condicions –quan encara no ha acabat el període previst per al Grup de Treball- de presentar el següent material:
– Equip Anàlisi de Recursos: Material per a l’aula, una recopilació anotada de material didàctic sobre el fet casteller imprès i/o 2.0, maletes pedagògiques, llibres de literatura infantil i juvenil, documentals en DVD i programes específics de Televisió de Catalunya.
– Valors Infantil i Primària + Valors Secundària: Els valors del fet casteller. Material de treball, que recull tres propostes de projectes presentades i pendents de desenvolupament.
– Comunicació audiovisual: Unitat Didàctica, generada per un dels seus membres.
– Literatura i Socials: Fitxes didàctiques, com a mostra ja desenvolupada del treball encara en curs.
– Anglès. Vocabulari essencial casteller Anglès-Català, finalitzat i revisat pel Departament específic de la URV.
L’experiència ha estat gratificant pel que fa a la qualitat del material ja generat, però, a la vegada, ens indica un tomb necessari per a continuar amb les tasques del Grup de Treball, especialment pel que fa al curs 2014-2015: la necessitat d’ajustar de manera més precisa totes i cadascuna de les tasques encomanades i de circumscriure cada equip a un nombre concret i limitat de membres. De la mateixa manera, és plenament plantejable la possibilitat d’estructurar alguns del equips a partir de la presencialitat, mantenint-ne d’altres en la no presencialitat, incidint sempre en la riquesa de la tasca col•laborativa.
 
NOTA: Si voleu accedir al PDF de la presentació del Grup de Treball a la “Jornada Pedagògica Escola i Patrimoni Immaterial de la Humanitat”, convocada per l’ICE de la URV, la Biennal de Castells i la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya a Tarragona, el 31 de maig de 2014, cliqueu  http://es.slideshare.net/icenuurv/jornada-ice-urv-ponncia
 

Jornada

A la Jornada es va lliurar un pendrive amb els materials del Grup de Treball que s’esmenten