Literatura i castells. Fitxes didàctiques

Unitats didàctiques
L’Equip de “Literatura i Socials” del Grup de Treball “Els castells a l’escola” presenta unes fitxes didàctiques per a la utilització a l’aula de diversos textos literaris -de gèneres també diversos- i fer-ho des de tres perspectives: el text mateix, el seu context casteller i el seu context històric, tant polític com social i cultural.
En aquest primer lliurament, els textos seleccionats són:
Calaix de sastre, de Rafael Amat, Baró de Maldà
– Dos articles al Diario de Barcelona, de Joan Mañé i Flaquer
La masia dels amors, de Pelagi Briz
– “Los Xiquets de Valls”, de Josep Anselm Clavé
– “L’enxaneta”, d’Àngel Guimerà
Vilaniu, de Narcís Oller
La família dels Garrigas, de Josep Pin i Soler
– “Nosaltres tots, castellers”, de Salvador Espriu

 

Aquestes fitxes didàctiques han estat confegides pels professors Josep Bargalló Valls, Joan Bofarull Solé i Joan Sala Giner (del Grup de Treball “Els castellsa l’escola”).
Les podeu consultar o descarregar a: http://www.slideshare.net/icenuurv/castells-a-lescola-literatura

 

calaix de sastre

Producció audiovisual sobre el món dels castells. Elements per a la creació d’una Unitat Didàctica.

Unitats didàctiques
Unitat Didàctica per a 4rt d’ESO i Primer de Batxillerat elaborada pel professor David Puertas Esteve, en el si del Grup de Treball “Els castells a l’escola” (Institut de Ciències de l’Educació, Universitat Rovira i Virgili, curs 2013-2014).

Curs
4t d’ESO: l’activitat es pot dur a terme des de la matèria optativa de Plàstica, des de
l’optativa de Música o des de Tutoria.
1r de Batxillerat: l’activitat es pot dur a terme des de la matèria optativa de Cultura
Audiovisual.

Descripció de l’activitat
Es tracta de planificar l’enregistrament d’una activitat castellera, dur a terme
l’enregistrament i, finalment, editar-lo i fer-ne una projecció pública.
En el cas concret que presentem s’ha treballat sobre el pilar caminant que cada any
a finals de setembre fa la Colla Jove de Castellers de Sitges a les escales de La
Punta, des de la platja de La Fragata fins al baluart davant de l’Església de Sant
Bartomeu i Santa Tecla.
Podeu consultar la UD o descarregar-vos-la a:
http://www.slideshare.net/icenuurv/els-castells-a-lescola-ud-audiovisual

 

foto