Glossaire castelier

Recursos
Si en el curs 2013-2014, membres del Grup de Treball es van dedicar a elaborar un vocabulari essencial casteller anglès-català, en el curs 2014-2015 s’ha elaborat el Glossaire castelier, un vocabulari essencial en francès, a partir, però, d’una metodologia diferent. En una primera fase, quatre membres dels Castellers de Montréal -Pascale Champagne-Rousseau, Ian Ericksen, Émile Khordoc i Serge Mainville- van elaborar un primer document, base central i fonamental del “Glossaire”. Posteriorment a l’impuls donat per aquests castellers quebequesos, en l’elaboració hi ha participat una membre del Grup de Treball d’aquest curs -Joana Maria Batalla- i, finalment, l’ha supervisat J. Germán Peralta, professor de l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona.
El resultat és un document que, tot i voler ser essencial i una primera aproximació a un vocabulari casteller en francès més extens, pot ser útil per a colles i premsa, així com per a ajuntaments i d’altres organitzadors d’actuacions i esdeveniments relacionats amb el fet casteller.

castellers-mtl-logo-2014

Podeu trobar i descarregar-vos el vocabulari a: http://es.slideshare.net/icenuurv/glossari-castmtl-fr-gt

Recursos i materials per a l’aula (2)

Recursos
Una de les primeres tasques endegades pel Grup de Treball “Els castells a l’escola” (Institut de Ciències de l’Educació, Universitat Rovira i Virgili) va ser la de recopilar recursos i material educatiu sobre el fet casteller que es puguin utilitzar a l’aula, ja sigui a infantil, a primària o a secundària. El juny del 2014 es va presentar una primera recopilació, amb un total de 93 materials diversos.
Ara, al juliol de 2015, presentem una segona versió, notablement augmentada, amb la inclusió de nous apartats i nou material (fins a un total de 124 ítems): Recursos i materials per a l’aula (versió II), un recull anotat, comentat i amb els enllaços pertinents -sempre que ha estat possible-, que conté:
material pedagògic (format imprès): 13 llibres, guies, quaderns o articles, amb la indicació del nivell adequat per a la seva utilització
material pedagògic (web 2.0): 32 webs, blogs, notebooks, jclics, webquests, presentacions, PDF o vídeos, amb l’enllaç per a la seva descàrrega i la indicació del nivell adequat per a la seva utilització
maletes pedagògiques: 6 maletes, amb la indicació de la seva localització
narrativa infantil/juvenil: 27 contes o llibres de narrativa amb el fet casteller com a principal argument, amb la indicació del seu nivell de lectura
espais pedagògics ens webs de colles: 10 enllaços a webs de colles castelleres que formulen propostes concretes d’activitats escolars 
documentals en DVD: 18 documentals cinematogràfics de producció professional, de distribució comercial o descàrrega gratuïta
Televisió de Catalunya. Programes/vídeos didàctics: 12 vídeos o programes complets de Tv3/Canal33 sobre aspectes del fet casteller susceptibles de ser utilitzats a l’aula, amb enllaç de descàrrega gratuïta
aplicacions IOS/android: 6 aplicacions de temàtica castellera i d’utilitat a l’aula (gratuïtes o de cost baix)
El document Recursos i materials a l’aula  el podeu consultar o descarregar a:
http://www.slideshare.net/icenuurv/castells-a-lescola-recursos-i-materials-daula-versi-ii

ice

L’equip que ha recopilat i ordenat el material ha estat format per Marta Badia, Mercè Balart, Josep Bargalló, Diego Delgado, Laia Escoda, Olga Martín, Roger Montalà, Diego Romero, Joan Sala, Martina Vilar i Mireia Vila (pel que fa a la primera versió, de juny de 2014) i Josep Bargalló, Salomé Bolívar, Joan Toll i Meritxell Vidal (pel que fa a la segona versió, de juny de 2015)

Literatura i castells. Fitxes didàctiques

Unitats didàctiques
L’Equip de “Literatura i Socials” del Grup de Treball “Els castells a l’escola” presenta unes fitxes didàctiques per a la utilització a l’aula de diversos textos literaris -de gèneres també diversos- i fer-ho des de tres perspectives: el text mateix, el seu context casteller i el seu context històric, tant polític com social i cultural.
En aquest primer lliurament, els textos seleccionats són:
Calaix de sastre, de Rafael Amat, Baró de Maldà
– Dos articles al Diario de Barcelona, de Joan Mañé i Flaquer
La masia dels amors, de Pelagi Briz
– “Los Xiquets de Valls”, de Josep Anselm Clavé
– “L’enxaneta”, d’Àngel Guimerà
Vilaniu, de Narcís Oller
La família dels Garrigas, de Josep Pin i Soler
– “Nosaltres tots, castellers”, de Salvador Espriu

 

Aquestes fitxes didàctiques han estat confegides pels professors Josep Bargalló Valls, Joan Bofarull Solé i Joan Sala Giner (del Grup de Treball “Els castellsa l’escola”).
Les podeu consultar o descarregar a: http://www.slideshare.net/icenuurv/castells-a-lescola-literatura

 

calaix de sastre

Vocabulari essencial casteller Català-Anglès

Recursos
La primera tasca que es va proposar l’Equip d’Anglès del Grup de Treball “Els castells a l’escola” (Institut de Ciències de l’Educació, Universitat Rovira i Virgili, curs 2013-2014) va ser prou agosarada: confegir un Vocabulari essencial casteller Català-Anglès.
A partir d’un primer llistat de termes castellers proposat pel professor Roger Montalà (coordinador de la tasca) i de la consulta de documents previs diversos (des d’un extens dossier en anglès de la Colla Vella dels Xiquets de Valls o el número especial de la “Revista Castells” per a la Fira del llibre de Frankfurt 2007 fins al treball que Jordi Gomà va presentar a les 2ones Jornades d’estudi dels Castells de 2004 o el llibret que la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, el Departament de Cultura de la Generalitat i la mateixa revista van editar el 2009, també en anglès, per a promocionar la candidatura a Patrimoni Immaterial), el treball es va anar desenvolupar de manera cooperativa (a partir de Google Drive), tot produint un extens i interessant debat sobre les traduccions amb més d’una possibilitat.
Així, per exemple, el terme “colla” es va anar debatent entre “team”, “club” i “group”, amb arguments favorables a una i altra opció i l’adopció final de la traducció “group”, que sembla atendre millor a la realitat organitzativa i associativa d’una colla castellera des de la concepció anglosaxona.
Finalment, el vocabulari s’ha estructurat en camps semàntics o gramaticals:
HUMAN TOWER BUILDING
PARTS OF A HUMAN TOWER
PEOPLE IN THE BASE
LEVELS IN A HUMAN TOWER
TYPES OF HUMAN TOWERS
CLOTHING
MUSICIANS
OTHER RELATED VOCABULARY
PARTS OF THE BODY
VERBS
El vocabulari, presentat en la Jornada “Escola i Patrimoni Immaterial de la Humanitat”, ha estat confegit pels professors  Roger Montalà (coordinador), Joan Bofarull, Diego Delgado i Martina Vilar (del Grup de Treball “Els castells a l’Escola”), amb l’assessorament de la Dra. Mar Gutiérrez-Colon (del Departament of English and German Studies de la Universitat Rovira i Virgili) i la col•laboració de Guillermo Soler (Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya).
El podeu consultar o descarregar a: http://www.slideshare.net/icenuurv/castells-a-lescola-catal-angls

 

patrimoni

Producció audiovisual sobre el món dels castells. Elements per a la creació d’una Unitat Didàctica.

Unitats didàctiques
Unitat Didàctica per a 4rt d’ESO i Primer de Batxillerat elaborada pel professor David Puertas Esteve, en el si del Grup de Treball “Els castells a l’escola” (Institut de Ciències de l’Educació, Universitat Rovira i Virgili, curs 2013-2014).

Curs
4t d’ESO: l’activitat es pot dur a terme des de la matèria optativa de Plàstica, des de
l’optativa de Música o des de Tutoria.
1r de Batxillerat: l’activitat es pot dur a terme des de la matèria optativa de Cultura
Audiovisual.

Descripció de l’activitat
Es tracta de planificar l’enregistrament d’una activitat castellera, dur a terme
l’enregistrament i, finalment, editar-lo i fer-ne una projecció pública.
En el cas concret que presentem s’ha treballat sobre el pilar caminant que cada any
a finals de setembre fa la Colla Jove de Castellers de Sitges a les escales de La
Punta, des de la platja de La Fragata fins al baluart davant de l’Església de Sant
Bartomeu i Santa Tecla.
Podeu consultar la UD o descarregar-vos-la a:
http://www.slideshare.net/icenuurv/els-castells-a-lescola-ud-audiovisual

 

foto

Els valors del fet casteller (Material de treball)

Material de treball
L’equip més nombrós, dels generats a l’interior del Grup de Treball “Els castells a l’escola” (Institut de Ciències de l’Educació, Universitat Rovira i Virgili, curs 2013-2014), es va formar al voltant del treball sobre “valors” a les etapes educatives d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria. El treball es va iniciar a partir del document “Els valors socials del fet casteller”, elaborat per la Coordinadora de Colles Castelleres i aprovat l’any 2012.
Els valors identificats per la CCCC es van repartir en tres blocs, agrupant-los en:
Bloc 1
– el treball en equip,
– les relacions interpersonals,
– el compromís personal envers la resta del col•lectiu,
– la tolerància i el respecte a la diferència
Bloc 2
– la solidaritat personal i també col•lectiva, més enllà de l’activitat castellera,
– l’autoestima i la confiança envers els companys,
– la capacitat de comunicar-se,
– la importància de l’esforç personal per assolir un objectiu,
Bloc 3
– el treball ben fet,
– l’esperit de superació,
– la lliure acceptació de la tasca assignada i l’autodisciplina, i
– la importància de les fites col•lectives, perquè en els castells no hi ha resultat ni avaluació individual, i pel fet de ser una activitat on tothom és necessari però ningú no és imprescindible.
L’equip comptava amb més de vint persones, les quals van escollir lliurement un dels blocs de treball. Es va proposar una seqüència de tasques per a desenvolupar de manera autònoma amb l’objectiu d’ identificar i seleccionar cadascun dels valors en el context casteller, amb la intenció de relacionar-los i connectar-los a la vida escolar.
El guió proposat fou:
a) identificar les evidències dels valors castellers en el dia a dia dels castellers, en les actuacions i en l’organització de les colles,
b) posar en relació aquestes evidències amb les activitats a l’aula i el dia a dia de l’aula, del centre i de l’entorn educatiu,
c) proposar activitats concretes per a desenvolupar els continguts de “valors” identificats.
d) relacionar el treball anterior amb els continguts d’àrea i les competències transversals del currículum vigent segons l’etapa educativa.
e) integrar els continguts i les propostes pedagògiques usant les metodologies globalitzades. Projectes.
Es van recollir tres propostes de projectes , una per cada bloc:
TOTS JUNTS SUMEM (proposta elaborada per Aïda Orfila i Mireia Vila)
SÓC ÚNIC (proposta elaborada per Sarai Rodríguez)
JO PUC (Proposta elaborada per Laura Cristina Savall)

castells patrimoni

Per conèixer els continguts de les propostes:
http://www.slideshare.net/icenuurv/castells-a-lescola-valors

Els castells a l’escola. Recursos i materials per a l’aula (1)

Recursos
Una de les primeres tasques endegades pel Grup de Treball “Els castells a l’escola” (Institut de Ciències de l’Educació, Universitat Rovira i Virgili, curs 2013-2014) ha estat la de recopilar recursos i material educatiu sobre el fet casteller que es puguin utilitzar a l’aula, ja sigui a infantil, a primària o a secundària.
Presentem, ara, el primer resultat d’aquesta tasca: Recursos i materials per a l’aula (1), un recull anotat, comentat i amb els enllaços pertinents -sempre que ha estat possible-, que conté:
material pedagògic (format imprès): 13 llibres, guies quaderns o articles, amb la indicació del nivell adequat per a la seva utilització
material pedagògic (web 2.0): 24 webs, blogs, notebooks, jclics, apps, webquests, presentacions, PDF o vídeos, amb l’enllaç per a la seva descàrrega i la indicació del nivell adequat per a la seva utilització
maletes pedagògiques: 6 maletes, amb la indicació de la seva localització
narrativa infantil/juvenil: 27 contes o llibres de narrativa amb el fet casteller com a principal argument, amb la indicació del seu nivell de lectura
documentals en DVD: 14 documentals de producció professional, de distribució comercial o descàrrega gratuïta
Televisió de Catalunya. Programes didàctics: 9 vídeos o programes complets de Tv3/Canal33 sobre aspectes del fet casteller susceptibles de ser utilitzats a l’aula, amb enllaç de descàrrega gratuïta
El document Recursos i materials a l’aula  el podeu consultar o descarregar a:
http://www.slideshare.net/icenuurv/castells-a-lescola-recursos-i-materials-daula-versi-ii
on ja està penjat en la seva segona versió, de juny de 2015 (vegeu, en aquest mateix blog, el post: https://elscastellsalescola.wordpress.com/2015/07/02/recursos-i-materials-per-a-laula-2/)

ice

 

Presentació del Grup de Treball a la Jornada “Escola i Patrimoni Immaterial de la Humanitat” (Tarragona, 31/5/14)

General
El 31 de juliol de 2013, el Rector de la Universitat Rovira i Virgili (en nom de l’Institut de Ciències de l’Educació d’aquesta universitat), l’Alcalde de Tarragona (en nom de la Biennal de Castells) i el President de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya varen signar un conveni de col•laboració per obrir un espai de reflexió i de creació de materials didàctics sobre el fet casteller.
L’espai es va concretar, ja des de bon inici, en la creació d’un Grup de Treball per part de l’Institut de Ciències de l’Educació de la URV inclòs en el Pla de Formació del Professorat del departament d’Ensenyament per al curs 2013-2014.
Un cop convocat el Grup de Treball, s’hi van inscriure 35 professors i professores, la majoria dels quals eren d’educació infantil i primària (només 8 eren de secundària). Són provinents de les comarques del Camp de Tarragona (Tarragonès, Alt i Baix Camp), l’Alt Penedès i el Garraf, el Barcelonès i el Baix Llobregat, i gairebé tots pertanyen a colles castelleres o hi mantenen una relació directa.
El divendres 8 de novembre de 2013 i el dissabte 9 es van realitzar les trobades presencials de constitució del Grup de Treball, la primera a la Facultat de Ciències de l’educació i psicologia de la URV (a Tarragona) i la segona a la seu dels Castellers de Sants (a Barcelona). El Grup de Treball, que va néixer ja com a no presencial, va començar les seves tasques mitjançant una Comunitat específica tancada de Google+, com a eina de comunicació interna i de treball col•laboratiu.
A partir del que es va exposar en les trobades presencials i el que es va debatre en les primeres intervencions a la Comunitat, es van establir diversos equips de treball intern:
– Anàlisi de Recursos (dedicat a recopilar material didàctic existent)
– Valors Infantil i Primària + Valors Secundària (dedicat a formular projectes per a treballar els valors castellers a l’aula)
– Activitat Física i Salut (dedicat a formular propostes didàctiques)
– Comunicació audiovisual (dedicat a formular propostes didàctiques)
– Literatura i Socials (dedicat a formular propostes didàctiques)
– Anglès (dedicat a produir un vocabulari casteller català-anglès)
– Música (dedicat a formular propostes didàctiques)
El treball no presencial requereix d’unes habilitats concretes i d’una habitud que no sempre són fàcils de desenvolupar. Això i la diferència de concreció en les mateixes propostes han dut com a conseqüència que no tots els equips hagin seguit la mateixa línia de treball ni hagin arribat –si més no fins ara- a un idèntic nivell de producció de material, especialment pel que fa a la quantitat.
Així, els equips més reduïts pel que fa al professorat inscrit i amb unes tasques assumides més concretes han produït un material més definit i sòlid. Sigui com sigui, en aquesta Jornada “Escola i Patrimoni Immaterial de la Humanitat, estem ja en condicions –quan encara no ha acabat el període previst per al Grup de Treball- de presentar el següent material:
– Equip Anàlisi de Recursos: Material per a l’aula, una recopilació anotada de material didàctic sobre el fet casteller imprès i/o 2.0, maletes pedagògiques, llibres de literatura infantil i juvenil, documentals en DVD i programes específics de Televisió de Catalunya.
– Valors Infantil i Primària + Valors Secundària: Els valors del fet casteller. Material de treball, que recull tres propostes de projectes presentades i pendents de desenvolupament.
– Comunicació audiovisual: Unitat Didàctica, generada per un dels seus membres.
– Literatura i Socials: Fitxes didàctiques, com a mostra ja desenvolupada del treball encara en curs.
– Anglès. Vocabulari essencial casteller Anglès-Català, finalitzat i revisat pel Departament específic de la URV.
L’experiència ha estat gratificant pel que fa a la qualitat del material ja generat, però, a la vegada, ens indica un tomb necessari per a continuar amb les tasques del Grup de Treball, especialment pel que fa al curs 2014-2015: la necessitat d’ajustar de manera més precisa totes i cadascuna de les tasques encomanades i de circumscriure cada equip a un nombre concret i limitat de membres. De la mateixa manera, és plenament plantejable la possibilitat d’estructurar alguns del equips a partir de la presencialitat, mantenint-ne d’altres en la no presencialitat, incidint sempre en la riquesa de la tasca col•laborativa.
 
NOTA: Si voleu accedir al PDF de la presentació del Grup de Treball a la “Jornada Pedagògica Escola i Patrimoni Immaterial de la Humanitat”, convocada per l’ICE de la URV, la Biennal de Castells i la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya a Tarragona, el 31 de maig de 2014, cliqueu  http://es.slideshare.net/icenuurv/jornada-ice-urv-ponncia
 

Jornada

A la Jornada es va lliurar un pendrive amb els materials del Grup de Treball que s’esmenten